Hướng dẫn đóng lệnh trên MT4

Khi muốn đóng lệnh để TP (Take Profit – Thu lợi nhuận), hãy làm đơn giản như sau:

Chạm tay giữ một lúc Lệnh đang hiển thị

Chọn đóng lệnh (Close order)

Nhấn tiếp Đóng lệnh “Close with…”

Vậy là xong!

Add Comment